Välkommen till Katrineholmsbygdens församlings hemsida

Församlings- och kyrkogårdsexpeditionerna har besöksadress Bievägen 3, ingång från gården.

JULI-AUGUSTI månadsblad finns här.

SEPTEMBER månadsblad finns här.

Öppettider under sommaren:
månd-fred 9.00-12.00

Vid akuta ärenden efter kontorstid
ring 0150-772 10.

Bokning av våra kyrkor och församlingshem görs på Församlingsexpeditionen
0150-772 01

KONTAKTA OSS
Adress, telefonnummer och e-postadresser till kyrkoherden, enhetschefer, kyrkogårdschef och expeditioner finns på den övre menyraden.

*************************************

Gåvor till verksamheten
tas tacksamt emot
Bankgiro 5111-0096

**************************************************

MÖTESPLATSEN GÅVORNA
Öppnar igen den 8 augusti

Storgatan 25 mitt emot järnvägsstationen, Mötesplats och secondhand-butik.

Telefon 0150-772 34. Epost katrineholmsbygden.gavorna@svenskakyrkan.se.

  ********************

ANNONSERING AV GUDSTJÄNSTER OCH AKTIVITETER

I månadsbladet som finns utlagda i våra kyrkor och församlingshem står vår verksamhet presenterad.

Det går också att prenumerera på bladet.
Ta då kontakt med Maritha Frölid, tfn 0150-772 75 eller via e-post (klicka på länken) katrineholmsbygden.info@svenskakyrkan.se

LÄS VÅR BROSCHYR!

"Inte bara dop, vigsel och begravning"
 
 

Webbmaster: Gunilla Kåhlman telefon 0150-772 43.

Epost gunilla.kahlman@svenskakyrkan.se